Choď na obsah Choď na menu

Systém generálneho a hlavného kľúča - SGHK

Ponúkame profilovo chránené SGK a pre menšie objekty, ako sú rodinné domy s malým počtom skupín a vlastných kľúčov, ale aj profilovo nechránené SGK.

sghk-rikeys.png

Schéma SGK vyššie predstavuje zjednodušené riešenie zabezpečenia objektu resp. jeho miestností vo väčších predovšetkým administratívnych firmách, či hoteloch. Jedná sa o komplikovanejší systém spoločného uzáveru, kedy je objekt rozdelený do jednotlivých zón. Znižuje sa tak počet potrebných kľúčov k jednotlivým vstupom do objektu. Cylindrické vložky pre SGHK dodávame v tretej alebo štvrtej bezpečnostnej triede.

Každé dvere uzamykateľné cylidrickou bezpečnostnou vložkou zaradené do tohto systému vychádzajú zo zjednodušenej schémy vyššie.

VK - Vlastný kľúč, určený k odomykaniu a zamykaniu len jedných konkrétnych dverí.

HK - Hlavný kľúč (napríklad zóny č.1) odomyká a zamyká len bezpečnostné cylindrické vložky v príslušnej skupine (č.1, napríklad len prízemie).

GK - Generálny kľúč odomyká a zamyká všetky dvere v celom objekte bez rozdielu.

GMK - (General Master Key) je podkľúčom generálneho kľúča (skupinový kľúč) pre konkrétny objekt. (Príklad: Majiteľ má k dispozícii GK pre prístup do budovy 1 a 2. Správca budovy 1 potrebuje mať komplexný prístup pre budovu 1 avšak nesmie sa dostať do budovy 2. V takomto prípade, prípade je možné prístup generálneho kľúča pre dve samostatné budovy rozdeliť ešte v rámci GMK1 a GMK2 kľúčov).

REALIZOVANÉ PROJEKTY