Choď na obsah Choď na menu
 


Inteligentný systém generálneho kľúča - CLIQ

Systém generálneho kľúča FAB CLIQ je jedinečný inteligentný systém, ktorý umožňuje majiteľovi alebo správcovi objektu zavádzať generálny systém do daného objektu postupne, bez potreby úvodného prezmýšľania nad definovaním prístupových práv do jednotlivých sekcií objektu užívateľom. V prípade straty kľúča, či už sa jedná o generálny, hlavný alebo vlastný kľúč v prevedení CLIQ, sa tento kľúč jednoduchým spôsobom vyradí z užívania a systém funguje bez narušenia (možnosti neoprávneného vstupu) bezpečne naďalej. Prístupy je možné rôzne meniť, čo pri štandardnom generálnom systéme nie je môžné. Použitím mechatroniky je rozširovanie flexibilne riešiteľné kedykoľvek.

Systém CLIQ funguje na princípe mechanického blokovania, čiže nie je potrebné riešiť žiadne káblové rozvody, komunikačné jednotky, čítačky kariet, budovanie wifi sietí a pod. Montáž spočíva len vo výmene terajšej cylindrickej vložky vo Vašich dverách za CLIQ cylindrickú vložku. Systém je možné zavádzať postupne už od jednej cylindrickej vložky a kombinovať ho s cylindrickou vložkou s olivou, polvložkou pre elektrospínacie skrinky, s visiacimi zámkami, či nábytkovými zámkami.

V prípade ak využívate na pracovisku dochádzkový, stravovací, či iný čipový systém, môže mechatronický kľúč CLIQ v sebe niesť ako doplnkovú výbavu čip pre váš systém, čím odbremeníte zamestnancov od nosenia nepraktických kariet alebo iných prístupových príveskov.

CLIQ je certifikovaný už v 3. bezpečnostnej triede, pričom je možné na tento systém prechádzať s vybranými staršími už existujúcimi modelmi SGK štandardných mechanických systémov FAB v objektoch.

CLIQ sa flexibilne  prispôsobuje potrebám každého zákazníka individuálne a to kedykoľvek aj po čase používania.

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY